Bilservice, däckbyte, reparation m.m.
Vi erbjuder ett flertal tjänster. Förutom service, däckbyte och och reparation erbjuder vi en rad andra tjänster för din bil. Kontakta oss för mer information!
Boka Tid
Shape

Våra tankar om bilservice

Vi säljer oljor

Vi säljer olika vätskor såsom motorolja, bromsvätska, styrservoolja, glykol m.m. För det mesta säljer vi oljor av märket Castrol men även andra märken.

Bilservice i Löddeköpinge

Hur tänker och arbetar vi?
En bilservice hos oss är ett underhåll som genomförs för att bilens prestanda ska bibehållas så att du alltid kör en säker bil som inte får onödiga problem.
I vår bilverkstad serverar vi dagligen alla typer av bilmärken. 

Den innehåller många kontrollpunkter som ska utföras vid förutbestämda intervaller. Den som tillverkat just din bil har satt upp intervaller för när de olika kontrollerna behövs göras för att säkerställa att bilen alltid ska fungera som den skall. De olika kontrollpunkterna och serviceintervallen är alltså specifika för olika bilmärken och modeller, vilket beror på hur bilen är konstruerad. 

Dessa är viktiga att följa så att om olyckan skulle vara framme att man alltid kan visa på att man har servat sin bil efter rekommendationerna. Då gäller garantier och försäkringar. Däremot om man missar kan man få problem med både försäkringsbolag och tillverkaren.

Professionell bilservice med stämpel i serviceprotokollet.

En självklarhet för oss, för din trygghet.

En stämpel i serviceboken är för oss en självklarhet och om olyckan skulle vara framme så kan man klart och tydligt visa försäkringsbolag och tillverkare att man följt de rekommendationer som är uppsatta.

Vad Gör Vår Bilmekaniker Med Din Bil? ​

Erfarna mekaniker

När det är dags för din bil att genomgå en bilservice hos oss kontrollerar en av våra erfarna mekaniker olika slitagekritiska komponenter i din bil. Detta utförs efter en checklista från biltillverkaren så att inget missas. Arbetet som görs i en bilservice varierar beroende på vad tillverkaren rekommenderar ska göras vid varje enskilt servicetillfälle. De vanligaste arbetsmomenten i en bilservice är oljebyte och byte av oljefilter men en service innehåller oftast många andra kontrollpunkter och bytesintervaller och dessa håller såklart våra duktiga mekaniker koll på.

En bra bilverkstad har kunskap om och när vilket arbete som ska genomföras på din bil och följer ett protokoll som tagits fram av bilens tillverkare. Allt för att bilen ska fungera på ett optimalt sätt.

Vad som ingår i servicearbetet påverkar vad arbetet kommer att kosta.

När ska bilen servas?

ur skall man tänka?

När och hur ofta bilen ska servas beror på hur mycket man använder bilen. Man kan säga att man behöver ta hänsyn till två typer av serviceintervaller. Det ena är årsintervall och det andra är milintervallet. En bra tumregel är att bilen bör servas en gång per år för att den ska fungera som avsett. Kör du längre än normalt kanske du till och med behöver mer än en service per år. I det fallet behöver du ta hänsyn till milintervallet och detta kan ju då nträffa tidigare än ett år..

Serva bilen varje år. Det är en viktig hälsokoll.

I de fall du kör väldigt lite finns en risk att underhållet blir eftersatt om du förlitar dig på milintervallet.

Då ska man hellre basera bilens servicebehov på årsintervallet och utföra en årsservice. Motoroljans egenskaper försämras med tiden och kör man många korta sträckor ska motoroljan bytas minst en gång om året. Det är ungefär som likna vid smör till mackan hemma. Äter man mycket smörgåsar går smöret åt fort och då får man köpa nytt. Äter man nästan inga smörgåsar blir smöret gammalt och måste bytas ut av den anledningen.

I de flesta moderna bilar finns en serviclampa som tänds när det är dags för bilen att genomgå sin bilservice. Den tar hänsyn till den körda sträckan och tiden. Detta betyder att bilens dator håller koll på det som inträffar först. Kör man mycket tänds den på grund av att du uppnått nästa serviceintervall för körsträckan och kör du lite tänds den för att det gått 365 dagar sedan din senaste service.

Vad händer om bilen inte servas?

Kanske ingenting i början, men…

Vår bilmekaniker går igenom din bil och kontrollerar att bilen fungerar som den ska. Man byter det som kan skada bilen i form av till exempel motorolja och oljefilter. Detta är det vanligaste att man byter vid en bilverkstad som utför bilservice ofta. En bilverkstad måste se till att oljan är bra kontra det antal mil som bilen gott vid tiden för bilservice. 

Det är viktigt för din och dina medtrafikanters säkerhet. Säkerhet är en viktig del i servicearbetet – kanske upptäcks skador som kan leda till haveri som kan komma att skada dig eller andra i trafiken, kanske upptäcks skador som om de upptäcks i tid kan bespara dig dyra reparationer under din bilservice. En service är alltså att likna vid en hälsokontroll som på en människa. Man vill ju att bilen ska hålla lika mycket som kroppen ska göra det.


En ofullständig servicebok leder också till att din bil blir svårsåld och tappar i värde. Ingen vill köpa en bil som inte skötts om, där skador och eventuella brister inte finns dokumenterade så se till att du alltid får en stämpel och vad som har gjorts vid varje service hos din bilverkstad. Detta är några av våra tankar kring hur en bilservice ser ut och varför den är så viktig att göra på en bilverkstad som har kunskapen.

Tänk på följande inför ditt besök:

Shape

Reparation & felsökning

Det kan hända att bilen inte presterar som den ska. Den kör ryckigt eller vägrar accelerera lika snabbt som den brukar göra vanligtvis. Det kan även vara att det låter onormalt från bilen. När detta sker måste du lämna in bilen till verkstaden för felsökning och reparation. Ju längre tid du kör med detta fel, desto värre riskerar problemet att bli. Detta kan i förlängningen bli en dyr historia för bilägaren. Vi har den senaste diagnostikutrustningen och kan identifiera bilens problem. Kontakta oss om din bil har problem.

Service

Service är en av de löpande åtgärderna som bilen behöver för att vara i fortsatt bra skick funktionsduglig. På så sätt förlängs bilens livslängd och motorslitage förhindras. Det finns olika slags serviceåtgärder beroende på hur långt bilen har gått och vilken service det är dags för. Motorolja och filter byts exempelvis ut varje år, medan kamrem och tändstift har längre intervaller. Behöver du serva din bil är du varmt välkommen till oss. Vi utför service på din bil, enligt tillverkarens program.
Shape

Svetsning av avgassystem

Bilens avgassystem är konstruerat så att motorn får rätt motstånd på avgaserna. Detta innebär i regel att att ju högre effekt motorn har, desto större dimension har avgassystemet. Avgassystemet är känsligt på så sätt att så fort ett litet hål uppstår, påverkar det motståndet och bränsleförbrukningen kan öka markant. Detta blir dyrt i längden. Har din bil problem med avgassystem är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi reparerar eller byter ut ditt avgassystem om det så behövs. Vi svetsar även avgasrören då vi har duktiga mekaniker som är utbildade inom svetsning och har god erfarenhet av detta.

Elektronik

Moderna bilar är utrustade med alltmer avancerad elektronik som får en allt större roll i bilens prestanda. Detta kräver i sin tur allt högre kunskaper från bilmekanikerns sida. Många elarbeten kräver ingen större fysisk ansträngning eller mycket mekande alls, men det kräver att man diagnosticerar och felsöker på ett professionellt sätt för att utföra arbetet. Våra mekaniker har en bred kompetens inom bilelektronik och kan ta sig an alla arbeten, stora som små. Vi använder professionell utrustning av högsta kvalitet och håller oss uppdaterade med ny programvara vilket gör att vi kan hålla en hög kvalitét på våra arbeten.

AC-service

Är det varmt i din bil? Misstänker du att AC:n slutat fungera som den ska eller fungerar dåligt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Ibland kan en AC-service räcka för att systemet ska fungera optimalt igen. Vi servar, felsöker och reparerar ditt AC-system. Vi byter även ut reservdelar när behovet finns. I en AC-service ingår:

- Kontroll av täthet och eventuella läckage.
- Tömning av gas.
- Påfyllning av olja och köldmedie.
- Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden.
- Kontroll av kompressorns funktion.
- Kontroll av kondensorfläkten.
- Drivremmars skick.